Komplexní služby v požární ochraně


Jiří Chotívka, Hornická 305, 471 27, Stráž pod Ralskem

Chci vědět více

Služby


Činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně


Obchodní činnost, prodej materiálu požární ochrany

Výroba


Komplexní program na provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou


Zařízení na ověřování tlakových a průtokových parametrů odběrných míst požární vody (měření hydrantů)

Jiří Chotívka


602 627 360 / 487 851 332

IČO: 44548486 / DIČ: CZ440217004

Komplexní program na:

Ověřování průtokových parametrů odběrných míst požární vody


podle ČSN EN 671-3 a ČSN 730873/03/

Zařízení CH-III

pro průtokové a tlakové parametry vnitřních hydrantových systémů podle ČSNEN671-1 až 3 a starých nástěnných hydrantů 52C a 25D (8.3.6)


Více o CH-III >>

Zařízení CH-IV

pro průtokové a tlakové parametry podzemních a nadzemních hydrantů (8.3.1)


Více o CH-IV >>

Zařízení CH-V

pro vydatnost výtokových stojanů a plnících míst (8.3.2 a 8.3.3)


Více o CH-V >>

Uvedená zařízení se dodávají s kalibračním protokolem (kalibraci provádí odborné pracoviště), prohlášením o shodě, s podrobným návodem na používání a u typu CH-IV a CH-V s doplňky pro zajištění minimální přímé délky před a za primárním prvkem podle ČSN ISO 5167-1.

Pro zájemce organizuje výrobce a dodavatel zařízení ve spolupráci s firmou Albeco s.r.o. Liberec jednodenní školení na používání při kontrolách.

Typ CH-III


Používá se na ověřování průtokových a tlakových parametrů vnitřních hydrantových systémů se zploštitelnými a stálotvarovými hadicemi a proudnicemi o ekvivalentu Ø trysek 4 - 12 mm u systémů se stálotvarovými hadicemi a u systémů se zploštitelnými hadicemi s ekvivalenty výtokových Ø trysek 9 - 13 mm podle ČSN EN 671-1,2 a 3 a ČSN 730873/03/.

Sada typu CH-III je dodávána v šité kabele a sestává ze:

 • Základního tělesa opatřeného spojkami 52C na připojení hydrantového systému se zploštitelnou hadicí, posuvným kroužkem pro zajištění trvalého zavzdušnění výtokového prostoru (p2 = 1,0) a kontrolním manometrem.
 • Vsuvného nástavce na měření hydrantového systému se stálotvarovou hadicí se základním tělesem a spojkou 25D na připojení hadice nebo hydrantu.
 • 10 ks kalibrovaných výměnných clon pro měření hydrantových systémů s ekvivalentem Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12mm a pro ověřování hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí s ekvivalentem Ø clon 9, 10, 11, 12, 13.
 • Přepočtové tabulky jednotlivých clon a návod na používání.

Návod na používání

Typ CH-IV


Používá se na ověřování průtokových a tlakových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů (pro v = 0,8 m.s-1) podle tab. 2 ČSN730873/03/.

Ověřuje tlakové a průtokové parametry :

 • 4 l.s-1 podle položky 1 tab. 2.
 • 6 l.s-1 podle položky 2 tab. 2
 • 9,5 l.s-1 podle položky 3 tab. 2
 • 14 l.s-1 podle položky 4 tab. 2
 • 25 l.s-1 podle položky 5 tab. 2

Zařízení je konstruováno na principu normové clony podle ČSN ISO 5167-1 a pomocí výměnných normových clon splňuje požadavky na rozsah měření podle ČSN 730873/03/.


Návod na používání

Typ CH-V


Používá se na ověřování vydatnosti výtokových stojanů a vydatnosti plnících míst podle 5.7 ČSN 730873/03/.

Ověřuje tlakové a průtokové parametry:

 • 35 l.s-1 u výtokových stojanů
 • 60 l.s-1 u plnících míst

Zařízení je konstruováno na principu klasické Venturiho dýzy podle ČSN ISO 5167-1 a splňuje požadavky na rozsah měření podle ČSN 730873/03/.


Návod na používání